Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TODOKÁŽEME S.R.O.
PLATNÉ PRO PRODEJ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB SKRZE INTERNETOVÝ OBCHOD PROVOZOVANÝ NA WEBOVÉ ADRESE WWW.GO22.CZ

 

Jsme rádi, že vás naše produkty a služby zaujaly a chystáte se k nákupu. Pro představu, jak u nás vše probíhá, jsme pro vás ty nejdůležitější body shrnuli („Obchodní podmínky“) a budeme rádi, když se s nimi před dokončením nákupu seznámíte. 

 JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE NAKUPOVAT

 

U koho se chystáte nakoupit?

Jsme společnost Todokážeme s.r.o. se sídlem Vršovická 817/5, 101 00 Praha 10 - naše identifikační číslo je 05351634, v evidenci nás vede obchodní rejstřík Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 262323 („my“), číslo našeho bankovního účtu je 55551117/5500 („Účet“) a k prodeji zboží jsme oprávněni na základě platného živnostenského oprávnění. Naši provozovnu naleznete na Praze 10 ve Vršovicích, Vršovická 817/5 („Provozovna“). Navíc provozujeme na www.go22.cz také internetový obchod („Webovky“).

  

Komu na základě těchto Obchodních podmínek rádi prodáme naše zboží či služby?

 

Pokud jste fyzická osoba a chcete si naše zboží či služby pořídit pro vlastní potřebu, jako dárek pro své nejbližší či jen tak z rozmaru nebo jste-li podnikatel a zakoupeným zbožím zvelebíte firemní prostředí, případně jej využijete pro podporu vztahu se svými zaměstnanci či jako dárek a odměnu pro zákazníky nebo obchodní partnery – pro všechny tyto případy můžete nakupovat na základě těchto Obchodních podmínek.

Jestli ale chcete u nás zakoupené zboží dále zobchodovávat v rámci vaší podnikatelské či živnostenské činnosti, nakupte u nás jinou cestou a nikoliv na základě těchto Obchodních podmínek. Kontaktujte nás, sdělte nám své představy a my vám připravíme nabídku na míru a uzavřeme s vámi smlouvu, která bude více vyhovovat potřebám nás obou.

 

Proč vůbec něco jako Obchodní podmínky?

My vám chceme dodat zboží nebo služby („Radost“) a vy se za ně chystáte zaplatit. A protože vše realizujeme přes Webovky, je možné, že se při plánovaném obchodu osobně nesetkáme a nedojde tak k předání Radosti a peněz ve stejnou chvíli. Jedna ze stran tedy bude muset důvěřovat té druhé, že svůj závazek v budoucnu splní. Je proto určitě dobré, abychom obě strany měly jistotu, že podmínky, za kterých svůj obchod uskutečníme, chápeme stejně a měli jsme je písemně stvrzené. 

 

Co když něco v Obchodních podmínkách chybí?

Nechceme vás zatěžovat úředničinou a opisovat zákony. Je tedy jisté, že mnoho věcí zde vážně nenajdete. Neznamená to ovšem, že bychom vás o ně chtěli ochudit nebo se s vámi nad nimi přít. Máte naše slovo, že vše, co nám ukládá zákon, dodržíme bez výhrad a vy se o to nemusíte strachovat.

Pokud byste si chtěli tyto věci nastudovat, dovolíme si vás ve věci právních vztahů vznikajících mezi námi odkázat především na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („Občanský zákoník“). Pokud byste chtěli vědět, jak jste chráněni jako spotřebitel, podívejte se také na zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  

UMOŽNIT VÁM PEČLIVÝ VÝBĚR A JEDNODUCHÉ OBJEDNÁNÍ JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

 

Na co byste neměli při výběru zapomenout?

Je pro nás důležité, abyste od samého začátku věděli, na čem u nás jste a hráli jsme spolu fér hru. Na Webovkách vás tedy informujeme v maximální možné míře o parametrech nabízených produktů, jejich dostupnosti či ceně, kterou vždy uvádíme v českých korunách a včetně daně z přidané hodnoty i všech případných souvisejících poplatků. Údaje ale průběžně aktualizujeme a mohou se měnit, proto si je vždy pozorně prostudujte. Informací na našich stránkách je opravdu mnoho, a protože jsme taky jenom lidé, může se nám stát, že se v něčem spleteme nebo se překlepneme například v ceně a budeme vám omylem nabízet něco mnohem levněji, než jaká je samotná pořizovací cena daného zboží. Dohodli jsme se proto, že se ani jeden z nás nezříká možnosti změny okolností, jak je tato definována v § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Protože se vše kolem nás odehrává velice rychle, může se občas stát, že ačkoliv vás na Webovkách budeme informovat o dostupnosti daného zboží, požádal některý ze zákazníků o dodávku stejného artiklu, který byl navíc posledním naskladněným kusem, těsně před vámi a tím vám vlastně toto zboží vyfoukl. Snažíme se podobným případům předcházet, není ale v našich silách jim úplně zamezit. Nastane-li tedy taková situace, máte naše slovo, že vás o ni budeme co nejdříve informovat a domluvíme se na náhradním řešení. To může spočívat například v prodloužení dodací lhůty nebo si vyberete jiný artikl. Nebudete-li ani s jednou z navrhovaných variant souhlasit, vaši objednávku zrušíme a neprodleně vám vrátíme peníze, pokud jste nám je již zaplatili. Ani jeden z nás nebude v takové chvíli nárokovat jiné náhrady.

 

Co je potřeba pro dokončení objednávky?

Jakmile si vyberete zboží a umístíte jej na Webovkách do tzv. košíku, stačí již pouze přejít do formuláře, kde vyplníte poptávané údaje, zvolíte si formu úhrady a způsob doručení zboží. Doručení zboží případně určité formy úhrady mohou být zpoplatněny speciální částkou, přičemž o výši poplatku budete vždy viditelně informováni v příslušném kroku objednávky. U nás máte jistotu, že zobrazovaný poplatek je úplný a konečný a bude připočten ke kupní ceně, kterou budete hradit za objednanou Radost. Vše tedy zaplatíte společně a v rámci jedné částky („Cena objednávky“).

V posledním kroku objednávky máte možnost si veškeré údaje ještě jednou překontrolovat a případně opravit. Jakmile si budete svojí objednávkou i zadanými údaji jisti a budete ji chtít definitivně potvrdit, stačí ji již pouze odeslat, čímž mj. vyjádříte souhlas s těmito Obchodními podmínkami. My vaši objednávku přijmeme a začneme pracovat na jejím co nejbrzčím vyřízení. Mějte proto, prosím, na paměti, že až na výslovně uvedené výjimky, které jsou definovány v těchto Obchodních podmínkách či v zákoně, nebudete již moci od takto provedené objednávky odstoupit a nebudete moci měnit ani zadané údaje. Odesláním objednávky jsme spolu zkrátka uzavřeli kupní smlouvu v přesně definovaném rozsahu a ta je pro obě strany závazná.

 

Co když si chcete objednat větší množství zboží nebo mezi námi v minulosti neprobíhalo vše tak úplně standardně?

Vyřízení každé objednávky nás stojí nějaký čas a máme s ním spojené finanční náklady. Zboží, které vám doručujeme, musíme navíc dopředu nakoupit od našich dodavatelů a fakticky nám ve zboží tak leží prostředky, které bychom mohli případně použít někde jinde. Jsme připraveni přebírat na sebe takové riziko u standardních objednávek a neobtěžovat vás zpětným dotazováním, zda od nás objednané zboží opravdu odeberete. U nestandardních objednávek, které například obsahují velké množství dražších položek nebo větší množství jedné položky a jsou tedy poměrně drahé, si ale vyhrazujeme právo vás po přijetí takové objednávky kontaktovat a vše si s vámi zpětně potvrdit. Takové objednávky považujeme za přijaté až po vzájemném potvrzení, do té doby je sice budeme vést v evidenci, ale především za tím účelem, abychom si je s vámi odsouhlasili.

Podobným způsobem budeme postupovat i v případě, že jste u nás v minulosti již objednávku provedli, ale pak jste se rozhodli zboží neodebrat nebo jej opakovaně vrátit v zákonné lhůtě – to vám samozřejmě umožňuje zákon a my vám v tom nechceme bránit, věříme ale, že vy zase na oplátku pochopíte, že my chceme energii a čas věnovat především zákazníkům, kteří budou naše zboží užívat dlouhodobě. Budeme si tedy jen chtít potvrdit, že tentokráte to s objednávkou již myslíte skutečně vážně.

 

Kdy se stáváte vlastníkem objednaného zboží?

Přestože odesláním objednávky skrze Webovky mezi námi byla ve většině případů fakticky uzavřena kupní smlouva, není tato chvíle shodná s termínem, kdy se stáváte vlastníkem vámi objednaného zboží. Vlastnické právo ke zboží na vás totiž přechází až ve chvíli, kdy uhradíte jeho celou kupní cenu. Abychom v této velice citlivé záležitosti předešli jakýmkoliv nedorozuměním, vzájemně jsme se dohodli, že váš závazek uhradit kupní cenu objednaného zboží je v případě bezhotovostní platby splněn ve chvíli, kdy jsou finanční prostředky připsány na náš Účet. Rozhodnete-li se provést úhradu v hotovosti u nás na Provozovně či budete-li provádět platbu tzv. na dobírku, provádíte platbu při převzetí zboží buď přímo nám nebo přepravní společnosti a ve chvíli platby je tedy váš závazek uhradit celou kupní cenu za zboží považován za splněný.

Abychom vás co nejvíce ochránili při přepravě zboží, souhlasíte s tím, že ačkoliv na vás vlastnické právo ke zboží přechází již jeho úplným uhrazením, nebezpečí škody na zboží na vás ovšem přechází až ve chvíli, kdy si zboží převezmete.

 

OBJEDNANÉ ZBOŽÍ VÁM V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU PLATBY A FORMY DORUČENÍ DODÁME NA SMLUVENÉ MÍSTO URČENÍ

 

Jak můžete uhradit Cenu objednávky?

U nás můžete Cenu objednávky uhradit několika způsoby. Abychom při jakékoliv jejich změně nemuseli aktualizovat obchodní podmínky, nejsou ale jednotlivé formy přímo jejich součástí a naleznete je v sekci Vše o nákupu na Webovkách. Ubezpečujeme vás, že podle zákona o evidenci tržeb vám, v případě hotovostní úhrady při osobním převzetí, vystavíme účtenku a zaevidujeme přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin. Abychom co nejvíce využili dnešní "digitální doby", akceptací těchto Obchodních podmínek jsme si mj. potvrdili, že účtenky nebo jakékoliv jiné úřední dokumenty můžeme vystavovat v elektronické podobě.

 

Jak a kdy vám bude objednané zboží doručeno?

Necháváme na vás, zda si zvolíte možnost osobně si Radost vyzvednout v naší Provozovně nebo si ji necháte doručit vámi preferovaným přepravcem, kterého si vyberete v jednom z kroků objednávky a jejichž seznam naleznete také v sekci Vše o nákupu na Webovkách. Jediné omezení, kterým si vás dovolujeme limitovat, je skutečnost, že vám za sjednaný poplatek, který je vám vyčíslen v průběhu objednávky, necháme zásilku doručit pouze na území České republiky. Pokud byste potřebovali objednávku zaslat do jiného státu, musíme se na tom společně domluvit a shodnout se také na poplatku, který za takové doručení mimo území ČR uhradíte.

Jde-li o termín doručení, ten se odvíjí mj. i od způsobu úhrady, který si v průběhu objednávky zvolíte. Zatímco v případě, kdy se rozhodnete Cenu objednávky zaplatit až při jejím převzetí a my tedy můžeme objednávku expedovat kdykoliv, rozhodnete-li se k úhradě před převzetím objednávky, můžeme vám zásilku zaslat až po připsání finančních prostředků na náš Účet. Máte ale naše slovo, že bez ohledu na formu úhrady zpracováváme všechny objednávky neprodleně po jejich obdržení a snažíme se je mít připravené k odeslání nebo vašemu osobnímu odběru co nejdříve („Lhůta“). Většinou by Lhůta neměla přesáhnout tři (3) pracovní dny, ve výjimečných případech se může o nějaký den protáhnout. Garantujeme vám ovšem, že nikdy nebude delší, než jak nám ukládá zákon a také že vás budeme o případném prodloužením Lhůty o více jak pět (5) pracovních dnů neprodleně informovat.

Nezapomeňte, prosím, že pokud si nevyzvednete zásilku u nás v Provozovně, expeduje vám ji smluvní dopravce. Ke Lhůtě je tedy potřeba ještě připočítat dobu na doručení zásilky samotným přepravcem – ta je zpravidla v rozmezí dvanácti (12) až čtyřiceti osmi (48) hodin, její délku ale nedokážeme žádným způsobem garantovat a odpovědnost za ni tedy nese vždy samotný přepravce.

 

Co byste měli udělat při převzetí zboží?

Protože vám vyjma osobního odběru v naší Provozovně nedoručujeme Radost přímo, doporučujeme vám zkontrolovat si při převzetí zásilky neporušenost obalu zboží. My jsme totiž přepravci zboží předali vždy v neporušených a čistých obalech, proto bude-li zásilka vykazovat při převzetí jakékoliv viditelné vady, měli byste toto neprodleně oznámit přepravci, zásilku od něj nepřevzít a vyplnit s pověřeným zaměstnancem přepravce záznam o poškození zásilky. Jakmile totiž podepíšete dodací list zásilky, stvrzujete tak její neporušenost a my vám nebudeme moci při pozdějších reklamacích vztahujících se k poškození zásilky ze strany přepravce, vyjít vstříc.

Je pochopitelné, že ne všechna poškození můžete odhalit při samotném převzetí zásilky od přepravce. Pokud byste tedy po rozbalení zásilky zjistili například mechanické poškození zboží nebo bychom vám omylem doručili zboží neodpovídající, požádáme vás o sdělení takových skutečností neprodleně po jejich zjištění nejlépe prostřednictvím emailu zaslaného na adresu reklamace@go22.cz, zohlednění pozdějších stížností tohoto druhu totiž nejspíše nebude možné vždy vyřešit k vaší úplné spokojenosti.

  

PRO PŘÍPAD, ŽE SE NE VŠE ÚPLNĚ STOPROCENTNĚ POVEDE

 

Za jakých podmínek můžete odstoupit od kupní smlouvy a jak takové odstoupení vlastně probíhá?

Pokud jste si Radost objednali skrze Webovky, máte právo od svojí objednávky odstoupit i bez udání důvodu, a to v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, případně převzetí poslední dodávky zboží, je-li toto dodáno ve více zásilkách v různých termínech. Rozhodnete-li se k takovému kroku, potřebujeme jen, abyste nás o tom v uvedené 14denní lhůtě informovali například emailem zaslaným na adresu info@go22.cz nebo skrze formulář na Webovkách, přičemž my vám přijetí takovéhoto oznámení bez zbytečného odkladu zpětně potvrdíme. Nejpozději do dvou týdnů od přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy vám vrátíme peněžní prostředky odpovídající hodnotě samotného zboží, tzn. jsme oprávněni ponížit Cenu objednávky o poplatky představující náklady na doručení zboží případně formu úhrady. Mějte, prosím, na paměti, že nejsme povinni vrátit vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám vrátíte veškeré zboží, které jste na základě příslušné kupní smlouvy získali nebo prokážete, že jste nám vše odeslali, přičemž toto vrácení jste povinni provést na vlastní náklady a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Věříme, že chápete, že ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy popisované v tomto bodě nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Bude-li tedy vámi vrácené zboží nekompletní nebo částečně či úplně poškozeno, můžeme uplatnit právo na náhradu škody. V takovém případě bychom vám vrátili úměrně poníženou kupní cenu zboží, protože svůj nárok bychom v souladu s ustanovením § 1833 Občanského zákoníku započetli snížením hodnoty vráceného zboží.

Považujeme za důležité vás také upozornit, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nejste oprávněni odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo které podléhá rychlé zkáze či dalších důvodů definovaných v předmětném paragrafu.

 

Čím se řídí práva z vadného plnění?

Práva a povinnosti nás obou ve věci práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména poté ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Detailněji jsme pro vás tyto podmínky včetně záručních podmínek sepsali v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek a jehož znění naleznete zde („Reklamační řád“).

 

Na koho se můžete obrátit, budete-li si chtít na cokoliv stěžovat?

Budete-li mít pocit, že jsme vůči vám nesplnili jakýkoliv závazek či deklarovanou povinnost, budeme rádi, když nás na to nejprve upozorníte, a to skrze formulář na Webovkách nebo emailovou zprávou zaslanou na adresu info@go22.cz. Slibujeme vám, že se budeme všemi vašimi podněty zabývat a pokusíme se je vyřídit k naší vzájemné spokojenosti a hrozící spor urovnat.

Uvědomujeme si však, že mohou nastat situace, kdy se budete chtít svých práv dovolat u vyšší instance. Pro takový případ si vás dovolujeme informovat, že se stížností se můžete obrátit i na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru, kterými jsou: (i) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – v záležitostech týkajících se ochrany spotřebitele a dodržování zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; nebo (ii) místně příslušný živnostenský úřad (www.statnisprava.cz) – ve věcech dozoru nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb; případně (iii) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) („ÚOOÚ“) – v případech týkajících se ochrany osobních údajů; nebo (iv) platforma ODR – vhodné pro řešení spotřebitelských problémů on-line skrze nezávislý specializovaný subjekt.

Pokud by naše spory měly dospět až k soudnímu řízení, domluvili jsme se, že bude na projednání jakýchkoliv sporů dána pravomoc soudům České republiky.

  

PÁR SLOV NA ZÁVĚR

 

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Správě vašich osobních údajů věnujeme značnou pozornost a je pro nás naprostou samozřejmostí, že s nimi nakládáme v souladu s legislativou, zejména poté (i) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a (ii) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jakými dalšími pravidly se vzájemná spolupráce řídí?

Jazykem vzájemné komunikace a jazykem kupní smlouvy jakožto i Obchodních podmínek a Webovek je jazyk český.

Uzavřeme-li kupní smlouvu, dáváte nám automaticky souhlas k její archivaci, přičemž my vám na oplátku garantujeme, že kromě vás k ní neumožníme přístup jiným osobám.

Objednáním zboží na Webovkách společně uzavíráme kupní smlouvu a vy tím mj. vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami i Reklamačním řádem. Zároveň potvrzujete, že jste na Obchodní podmínky byli dostatečným způsobem upozorněni a měli jste možnost se s nimi seznámit.

Dále berete na vědomí, že znění obchodních podmínek můžeme kdykoliv změnit dle vlastního uvážení, přičemž každé aktualizované obchodní podmínky jsme povinni uveřejnit na Webovkách nejpozději v den nabytí jejich platnosti a účinnosti a jejich zveřejněním automaticky pozbývají platnost obchodní podmínky předchozí. Domluvili jsme se, že práva a povinnosti vzniknuvší přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek změna žádným způsobem neovlivňuje.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2018.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.